tüm çocuklar için iyi bir başlangıç

KENT95

Eğer bir kenti üç yaşında sağlıklı bir  çocuğun boyu olan 95 cm’den görebilseydiniz neyi farklı yapardınız? Kent95, kent yöneticilerine, şehir planlamacılarına, mimarlara ve girişimcilere bu cesur ve basit soruyu soruyor. Kent95, Bernard van Leer Vakfı’nın çocukların yaşamlarında büyük önem taşıyan ilk beş yılını şekillendiren ortam ve fırsatlarda kalıcı değişiklikler yaratmak üzere hayata geçirdiği girişimidir.

KENT95

Kent95 kentlerdeki mahallelerin, kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar için iyi işlemesi halinde ekonomik kalkınma ve sonunda da güçlü toplumların olacağı düşüncesi temelinde geliştirilmiştir. Araştırmalar, ebeveynlerin sağlıklı olmalarının küçük çocukları da olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Araştırmalar, ebeveynlerin sağlıklı olmalarının küçük çocukları da olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Örneğin, dünya çapında annelerin %13’ünü ve düşük gelirli ülkelerde annelerin %20’sini etkileyen doğum sonrası depresyon, anne ve çocuk arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyerek çocuğun gelişiminde kalıcı etkiler bırakabilir. Yoksul aileler temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda güçlük çekmenin yanı sıra çocukları için daha az vakit, enerji ve düşünsel alana sahiptir. Buradan hareketle Kent95 programı, bebekleri, aileleri ve onların hizmet alabilmelerine aracı olan kent yöneticilerini bir bütün olarak değerlendirmektedir.

NEDEN ERKEN ÇOCUKLUK

BEYİN GELİŞİMİ

Daha anne karnında öğrenmeye başlayan bebeklerin en iyi yaptığı şey etraflarıyla ilişki kurmaktır. Ç...

YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Bu dönem ekonomik olarak da yatırıma en yüksek geri dönüşün sağlandığı dönemdir. Nobel ödüllü ekonom...

GENETİK KOD MU POSTA KODU MU DAHA ETKİLİ?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla kentlerimiz...

ÇOCUKLAR VE KENT

Kentleri küçük çocuklar ve aileleri için daha yaşanabilir hale getirebilirsek herkes için yaşanabili...

KENTLER

Bernard van Leer Vakfı tarafından finansal ve teknik destek sağlanarak İstanbul’un Beyoğlu, Maltepe, Sultanbeyli ve Sarıyer ilçelerinde pilot olarak uygulanan Kent95 programı 2020 yılı itibariyle büyükşehir belediyeleri ile de uygulanmaktadır. Ebeveyn rehberliği, veriye dayalı karar verme ve kamusal alanlar ve parklar alanlarında yürütülen çalışmaların temel amacı, küçük çocuklar ve ebeveynlerine yönelik hizmetlerin kamu kaynağı ile daha yaygın hale gelmesi, yerel kamu politikaları kapsamında faaliyetlere dönüşmesi ve farklı sektörlerin bir arada çalışabilmesidir. 2016 – 2020 yılları arasında İstanbul’un dört ilçe belediyesinde uygulanan Kent95 programı kapsamında, ev ziyareti temelli ebeveyn rehberliği, var olan parkların 0-3 ve bakım verenlerine uygun hale getirilmesi, var olan belediye ve diğer kamu hizmetleri verilerinin toplanarak haritalar üzerinde görselleştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.