İZMİR95

İzmir95 haritasını incelemek için buradan ulaşabilirsiniz.

0-4 yaş arası çocuk nüfusunun 273.000 olduğu İzmir’de yılda ortalama 55.530 bebek doğuyor. Yeni doğan bebekler ve bakım verenlerinin ihtiyaçları göz önüne alındığında ve ilk 1000 günün beyin gelişimi ve insan yaşamındaki önemi düşünüldüğünde bu alana yönelik kamu hizmetleri de çok önem kazanıyor. Bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalardan bazıları şunlardır:

  • Aile rehberliği çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan eğitim, seminer ve atölyelerin belediyeye ait hizmet merkezlerinde bakım verenlere uygulanması.
  • Aile rehberliği çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan “Altı Mesajda Erken Çocuk Gelişimi” mesaj kampanyasının kentte yaygınlaşması. 
  • Süt dağıtımı yapılan ailelere BvL tarafından hazırlanan sağlıklı beslenme rehberlerinin dağıtılması.
  • Şehrin çeşitli yerlerindeki kamusal ve açık alanlarda uygulanacak 0-3 yaş ve ailelerine yönelik faaliyetlerin hayata geçebilmesi için ilgili birim ve çalışanlarla tasarım, güvenlik eğitimlerinin verilmesi, kamusal alanlardaki mekanların bebekler ve aileleri için yeniden düzenlenmesi.
  • Veriye dayalı karar verme araçları üretme çalışmaları kapsamında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı ile Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan “Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi” çalışmasının sürdürülmesi.