Hakkımızda

Kent95 kentlerdeki mahallelerin, kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar için iyi işlemesi halinde ekonomik kalkınma ve sonunda da güçlü toplumların olacağı düşüncesi temelinde geliştirilmiştir. Araştırmalar, ebeveynlerin sağlıklı olmalarının küçük çocukları da olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Örneğin, dünya çapında annelerin %13’ünü ve düşük gelirli ülkelerde annelerin %20’sini etkileyen doğum sonrası depresyon, anne ve çocuk arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyerek çocuğun gelişiminde kalıcı etkiler bırakabilir. Yoksul aileler temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda güçlük çekmenin yanı sıra çocukları için daha az vakit, enerji ve düşünsel alana sahiptir. Buradan hareketle Kent95 programı, bebekleri, aileleri ve onların hizmet alabilmelerine aracı olan kent yöneticilerini bir bütün olarak değerlendirmektedir.