PROGRAM ALANLARI

VERİYE DAYALI KARAR VERME / ÇOCUĞA VE AİLEYE YÖNELİK HİZMETLERİN İNCELENMESİ HARİTASI

Bu program mahalle düzeyinde çocuklar, bakım verenler, hizmetler ve altyapıyla ilgili veri toplayarak, kaynakların daha iyi kullanılmasını ve sektörler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla hayata geçirilen veri toplama ve değerlendirme faaliyetlerini içermektedir. Program kapsamında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Kadir Kas Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan  Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi Haritalama çalışması belediye ve kamu kurumlarının 0-4 yaş grubuna yönelik hizmetlerin görselleştirildiği haritalardan oluşmaktadır. Bu çalışma sayesinde erken çocukluk alanına yapılacak yatırımların dezavantajlı mahalle ve hatta sokak düzeyinde planlanmasını ve takip edilmesini kolaylaştırmaktadır. Kent95 programını uygulayan büyükşehir belediyelerinin haritalarına buradan ulaşabilirsiniz.

VERİYE DAYALI KARAR VERME / ÇOCUĞA VE AİLEYE YÖNELİK HİZMETLERİN İNCELENMESİ HARİTASI

Bu program mahalle düzeyinde çocuklar, bakım verenler, hizmetler ve altyapıyla ilgili veri toplayara...

EBEVEYNLER+ / 0-3 YAŞ EV ZİYARETİ PROGRAMI

Ebeveynler+ programı ebeveynleri oyun ve hikâye anlatma gibi konularda yeni fikirlerle desteklemek v...

KAMUSAL ALANLAR VE PARKLAR / KÜÇÜK ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN PARK TASARIMI VE UYGULAMA

Bu çalışma var olan fiziksel alanları küçük çocukların doğayı ve kendilerini keşfetmeleri için ve eb...

HAREKETLİLİK / ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK KENT İÇİ HAREKETLİLİĞİN DÜZENLENMESİ

Hareketlilik küçük çocuklar ve bakım verenlerin sağlık, çocuk bakımı, güvenli oyun alanı ve sağlıklı...